Aantal woninginbraken stijgt sinds lange tijd

De toename heeft volgens de politie te maken met het versoepelen van de coronamaatregelen. De mensen waren gedurende de coronapandemie veel meer thuis en daardoor lag het aantal woninginbraken uitzonderlijk laag. “Toen begin 2022 de maatregelen verdwenen, nam het aantal inbraken ook weer toe”, aldus Sybren van der Velden Walda, landelijk projectleider woninginbraken bij de politie. “We zitten nu iets lager dan in pre-coronajaar 2019 rond dezelfde tijd. Maar het gaat naar verwachting nog altijd om ruim 25.000 woninginbraken dit jaar.”
Vooral in Drenthe (+41 procent), Flevoland (+35 procent) en Overijssel (+28 procent) sloegen inbrekers tot dusver vaker toe in vergelijking met vorig jaar. In Limburg (-8 procent) en Zuid-Holland (-1 procent) werd juist minder vaak ingebroken.