Verzekeraars coulant bij verlopen rijbewijs

Dit betekent dat bestuurders gewoon verzekerd blijven, ook als het rijbewijs verlopen is. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven hier ook niet op te handhaven. Het Verbond benadrukt dat het verlopen van deze documenten wel een direct gevolg moet zijn van de coronacrisis. De regeling geldt niet voor bestuurders met een rijbewijs dat maar voor 1 of 3 jaar geldig is. Eerder deze week werd al bekend dat het coulancebeleid wat betreft verzekeren ook voor beroepschauffeurs en binnenvaartschippers geldt.