Werkloosheid in 2023 vrijwel gelijk

In december 2023 verstrekte UWV 160.800 WW-uitkeringen. Dit is vrijwel evenveel als aan het eind van november (160.200). In december werden 19.900 uitkeringen beëindigd en kwamen er 20.800 nieuwe uitkeringen bij. 
Hoewel in de meeste sectoren geen noemenswaardige wijzigingen zijn ten opzichte van de maand ervoor, is er in de sectoren bouw (+15,9 procent) en landbouw, groenvoorziening, visserij (+9,3 procent) wel een toename. Dat is grotendeels verklaarbaar doordat er in deze sectoren veel seizoenswerk is. 
Gemiddeld over heel 2023 is het aantal werklozen licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder, van 350.000 naar 359.000. Het werkloosheidspercentage steeg van 3,5 naar 3,6. Alleen onder 45-plussers nam de werkloosheid af, van 104.000 naar 92.000.